RICOH Elite Partner

wynajem urządzeń drukujących i kopiujących

W trosce o swoich klientów poszerzamy nieustannie nie tylko gamę oferowanych produktów, ale również udostępniamy urządzenia na innych zasadach niż tradycyjny zakup. Najem urządzenia połączony z kompleksową obsługą serwisową to możliwość korzystania z nowoczesnych technologii druku i kopiowania bez dużych nakładów inwestycyjnych. To podstawowy argument, który przemawia za tą formą korzystania z nowoczesnych technologii.

Wybrane przez Państwa urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane we wskazanym miejscu.

 1. Opłata z tytułu kontraktu składa się z dwóch części
  - stałej opłaty miesięcznej,
  - opłaty za wykonane w miesiącu wydruki i kopie.

 2. Klient wykonuje dowolną ilość wydruków i kopii.

 3. Cena wydruku i kopii zawiera koszt: wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez papieru), części zamiennych, obsługi technicznej oraz koszty dojazdu serwisu

Wszystkie urządzenia oferowane w wynajmie są produktami najnowszej generacji gwarantującymi najwyższą jakość pracy. Klienci posiadający umowę najmu korzystają z wielu dodatkowych przywilejów oferowanych przez Unisystem: w tym z krótkiego czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe, nigdy nie przekraczającego 4 godzin i urządzenia zastęczego dostarczanego natychmiast w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta.

Dodatkowe korzyści wynikające z podpisania umowy najmu to:

 • możliwość korzystania z najwyższej klasy urządzeń bez uszczuplania środków inwestycyjnych lub obrotowych,

 • zawsze sprawne urządzenia produkujące najwyższej jakości kopie i wydruki;

 • znany koszt eksploatacji urządzenia;

 • czynsz najmu i opłaty za kopie w 100% stanowią koszty uzyskania przychodu;

 • brak kosztów związanych z utrzymywaniem niezbędnego zapasu materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich magazynowaniem;

 • brak konieczności prowadzenia analizy stanu urządzenia i stanu zapasów materiałów eksploatacyjnych;

 • możliwość wykupu wynajmowanego urządzenia.

Polityka prywatności | Mapa serwisu
© 2022 Unisystem
Projektowanie stron Toruń