RICOH Elite Partner

kontrakt serwisowy

Na czym polega kontrakt?

  1. Unisystem za stałą ustaloną cenę 1 kopii/wydruku przejmuje opiekę serwisową nad urządzeniem klienta.
  2. Cena obejmuje dostawy wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru).
  3. Czas trwania kontraktu: nieokreślony (z możliwością rozwiązania z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia).
  4. Klient wykonuje dowolną ilość wydruków/kopii.
  5. Cena kopii zawiera koszt: wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, obsługi technicznej oraz dojazdów serwisu.
  6. W ramach kontraktu klient otrzymuje tylko oryginalne materiały i części niezbędne do utrzymania prawidłowej pracy urządzeń.

Korzyści dla klienta:
1. Gwarancja stałej ceny jednej kopii / wydruku w okresie trwania kontraktu.

2. Klient płaci tylko za rzeczywiście wykonane kopie / wydruki.

3. Klient nie musi angażować się w bieżące analizy cen materiałów i części zamiennych.

4. Eliminacja kosztów operacyjnych związanych z eksploatacją urządzeń, m. in. zakupu zapasowych tonerów.

5. Pełna przewidywalność wydatków i redukcja kosztów związanych z przepływem dokumentów.

6. Gwarancja ciągłości pracy biura poprzez podstawienie urządzeń zastępczych.

7. Jednoznacznie określona odpowiedzialność za funkcjonowanie urządzeń (odpowiedzialność za prawidłową pracę urządzenia nie rozkłada się na kilka podmiotów: dostawców materiałów i przedstawicieli serwisu).

8. Szybka i precyzyjna reakcja serwisowa.

9. Minimalne zaangażowanie administratora parku maszynowego - serwis jest informowany automatycznie o kończącym sie tonerze, zacięciach papieru, awariach.

Polityka prywatności | Mapa serwisu
© 2022 Unisystem
Projektowanie stron Toruń