RICOH Elite Partner

kontrakt serwisowy

Na czym polega kontrakt?

  1. Unisystem za stałą ustaloną cenę 1 kopii/wydruku przejmuje opiekę serwisową nad urządzeniem klienta. Cena obejmuje również dostawy wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru).
  2. Czas trwania kontraktu: nieokreślony (z możliwością rozwiązania z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia)
  3. Możliwość wyboru kontraktu z ustalonym limitem lub stałą opłatą za wydruki/kopie
  4. W przypadku wyboru kontraktu z limitem kopii Klient płaci za wykonane wydruki/kopie, nie mniej niż za 1000 kopii lub wydruków.
  5. W przypadku wyboru kontraktu z opłatą stałą Klient płaci miesięczną opłatę stałą oraz za wykonane wydruki/kopie, Brak minimalnego progu wykonanych kopii.
  6. Klient wykonuje dowolną ilość wydruków/kopii,
  7. Cena kopii zawiera koszt: wszystkich materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, obsługi technicznej oraz dojazdy serwisu.

Korzyści:
1. Stała, znana cena jednej kopii / wydruku w okresie trwania kontraktu.

2. Stabilny poziom wydatków, które należy przewidzieć w budżecie na koszty reprodukcji dokumentów.

3. Jednoznacznie określona odpowiedzialność za funkcjonowanie urządzeń (odpowiedzialność za prawidłową pracę urządzenia nie rozkłada się na kilka podmiotów: dostawców materiałów i przedstawicieli serwisu)

4. Urządzenia zastępcze na czas napraw trwających dłużej niż 5 dni roboczych.

Polityka prywatności | Mapa serwisu
© 2022 Unisystem
Projektowanie stron Toruń