RICOH Elite Partner

ochrona środowiska

Nie wyrzucaj opakowań po zużytych tonerach do kosza!
Przekaż je pracownikowi Autoryzowanego Partnera Handlowego firmy Ricoh,
a uzyskasz gwarancję, że jego utylizacją zajmą się wyspecjalizowane firmy. Chrońmy środowisko naturalne!

Szanowni Państwo

Wspólnie z Ricoh Polska Sp. z o.o. zapraszamy do udziału w programie Systemu Zarządzania Środowiskowego. Jest to inicjatywa firmy Ricoh, która wraz z grupą Autoryzowanych Partnerów Handlowych zobowiązuje się do odbioru, przekazywania do odzysku i unieszkodliwiania zużytych opakowań po tonerach oraz urządzeń biurowych wyprodukowanych i sprzedawanych przez Ricoh na rynku polskim. Ww. odpady będą przechowywane, a następnie transportowane do miejsc odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2010r Nr 185, poz.1243 z póź.zm.). Mając na względzie należytą realizację postanowień programu pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie odbioru i transportu ww. odpadów. Wystarczy, iż poinformujecie nas Państwo o posiadaniu takich odpadów, a pracownicy naszej firmy w uzgodnionym terminie i miejscu odbiorą wskazane odpady. Możemy je również odbierać podczas bieżących wizyt pracowników naszego serwisu lub przedstawicieli działu handlowego. Z tytułu uczestnictwa w programie nie ponosicie Państwo żadnych kosztów.
Segregacja i właściwe postępowanie z odpadami to kierunek, od którego jako obywatele Ziemi nie mamy odwrotu, dlatego ośmielamy się prosić o pomoc w realizacji przedstawionego programu.

Z wyrazami Szacunku
Zarząd firmy UNISYSTEM

Polityka prywatności | Mapa serwisu
© 2022 Unisystem
Projektowanie stron Toruń