RICOH Elite Partner

zarządzanie wydrukami

Card Authentication Package
System autoryzacji dostępu kartami ID do urządzeń Ricoh.
Bezpieczny dostęp i dystrybucja
Oprócz poprawy ogólnego bezpieczeństwa Card Authentication Package poprawia wydajność poprzez umożliwienie logowania zadań i śledzenie dokumentów poufnych.
 
Łatwa obsługa
Ricoh's Card Authentication Package (CAP) można bezproblemowo zintegrować z Twoim obecnym systemem zabezpieczeń kartą ID. Łatwa autoryzacja przez „przesunięcie” jest szybka i bezpieczna, dzięki wyeliminowaniu konieczności pamiętania przez użytkowników dodatkowych nazw i haseł.
 
Kontroluj koszty
Koszty można kontrolować poprzez ograniczenie dostępu do wybranych funkcji kopiowania, drukowania, faksowania, skanowania oraz do serwera dokumentów za pomocą karty ID. Można również monitorować wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh pod względem objętości i użycia koloru, w celu zmniejszenia kosztów drukowania i kopiowania  dokumentów.
 
Możliwość skalowania
Card Authentication Package firmy Ricoh jest dostępny jako rozwiązanie wbudowane, odpowiednie dla maksymalnie 500 użytkowników oraz dla wersji serwera korporacyjnego dla większych firm, dzięki czemu każdy może sobie teraz pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa swoich dokumentów.
Card Authentication Package CAP można używać z GlobalScan NX w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas skanowania i z Enhanced Locked Print NXEnhanced Locked
Print NX
Bezpieczny wydruk podążający:
wydruki mogą być odbierane na dowolnym urządzeniu drukującym wyposażonym
w dysk twardy, ale tylko po autoryzacji.
Poprawione poziomy bezpieczeństwa
Enhanced Locked Print NX (ELP NX) zapewnia bezpieczną i wygodną kontrolę dostępu do drukowania ważnych dokumentów. ELP NX przechowuje dokumenty na wybranym urządzeniu wielofunkcyjnym Ricoh do momentu, aż zostaną one bezpiecznie zwolnione przez właściciela, co zabezpiecza przed utratą nadzoru, przeglądaniem lub pobraniem poufnych dokumentów przez inną osobę, niż właściciel wydruku.
ELP NX może również umożliwić pobieranie wydruków z dowolnego urządzenia wielofunkcyjnego pracującego w systemie. Nie trzeba wyszukiwać swoich prac zapisanych w urządzeniu – wyświetlane są tylko wydruki wstrzymane należące do aktualnie zalogowanego użytkownika. Istnieje możliwość jednoczesnego zwalniania wielu zadań, a także ich pozostawiania na twardym dysku urządzenia po wydrukowaniu.
 
Po zainstalowaniu na urządzeniu opcjonalnej aplikacji do autoryzacji z użyciem kart istnieje możliwość wygodnego logowania się do urządzenia za pomocą kart zbliżeniowych.
 
Redukcja kosztów
 ELP NX ułatwia ograniczanie kosztów drukowania, gdyż użytkownicy mogą usuwać wstrzymane prace z poziomu panelu urządzenia, a wydruki które nie zostały zwolnione przez użytkownika mogą być automatycznie usuwane z pamięci maszyny.@Remote
System zdalnego zarządzania parkiem urządzeń. Szczegółowa wiedza na temat urządzenia.
Technologia @Remote przetwarza zebrane dane w szczegółową wiedzę na temat urządzenia. Niezależnie od wielkości Twojej firmy zarządzaj urządzeniami wyjściowymi w jak najtańszy i zautomatyzowany sposób:
 • Embedded Remote Communication Gate jest odpowiednia dla mniejszych firm
 • External Remote Communication Gate może zarządzać złożonymi wymaganiami firm posiadających maksymalnie 1 000 urządzeń sieciowych
 • Bazujące na serwerze (oprogramowaniu) Remote Communication Gate może zarządzać od dużych do globalnych firm posiadających do 5 000 urządzeń sieciowych
Oprócz tego, @Remote Green Reports śledzi wydajność z perspektywy środowiskowej i ułatwia wizualizację trendów oszczędności CO2, zużycia energii i papieru w urządzeniach Ricoh. Raporty mają pomóc firmom w zrozumieniu i osiągnięciu potencjalnych korzyści środowiskowych poprzez lepsze zarządzanie ich parkiem urządzeń lub drukarek połączonych w sieci.
 • Dokładne wartości liczników są wysyłane na czas wraz ze automatyzowanym odczytem liczników 
 • Dostęp do inteligentnych raportów poprzez portal sieciowy @Remoteumożliwiający poprawę wydajności urządzenia 
 • Maksymalizacja niezawodności dzięki proaktywnemu wsparciu, łącznie z obsługą połączeń, automatyczną wymianą tonera i aktualizacją firmware 
 • Redukuje zasoby firmy w celu zaoszczędzenia czasu i kosztówWeb SmartDeviceMonitor™
Ułatwia zarządzanie konfiguracją urządzeń wielofunkcyjnych wchodzących w skład systemu.
Szukasz prostego rozwiązania do łatwego konfigurowania, organizowania, diagnozowania i aktualizacji wszystkich urządzeń sieciowych? W takim razie Web SmartDeviceMonitor™ firmy Ricoh pomoże Ci osiągnąć więcej w krótszym czasie. Ponieważ Web SmartDeviceMonitor™ jest oparty o sieć, oferuje Ci możliwość zarządzania Twoją flotą z dowolnej lokalizacji, w każdej chwili. Jest to całkowicie przekonstruowany graficzny interfejs użytkownika z obsługą Internet Information Services (IIS) i Apache Web Servers upraszczający nawigację i zwiększający poziom przyjazności dla użytkownika. Dzięki modułowi Device Management (DM) nie będziesz już tracił cennego czasu na codzienne zadania administracyjne. Ponadto Web SmartDeviceMonitor™  obsługuje większość urządzeń do drukowania, kopiowania, faksowania i urządzeń wielofunkcyjnych, upraszczając operacje dla wszystkich grup i maszyn indywidualnych. W pełni rozszerzalny i gotowy, aby sprostać Twoim bieżącym i przyszłym potrzebom.
 
Zalety
 • Uzyskanie dokładnych informacji odnośnie sieciowych urządzeń peryferyjnych w celu dokonania szybkiej oceny 
 • Oszczędność czasu poprzez automatyczną kategoryzację nowych wykrytych urządzeń w grupy na bazie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika dzięki zarządzaniu grupowemu
 
Właściwości
 • Wyeliminowanie manualnej pracy związanej z konfiguracją poszczególnych urządzeń 
 • Zmniejszenie odciążenia administracyjnego poprzez konfigurację wielu urządzeń wielofunkcyjnych naraz 
 • Zmniejszenie ilości telefonów wykonywanych do działu IT związanych z drukowaniem i wysyłanie zgłoszeń błędów przez e-mail bezpośrednio na adres e-mail użytkownika. 
 • Śledzenie kosztów projektu poprzez przeglądanie szczegółowych rejestrów zadań i rejestrów dostępu.Q-vision
Elastyczne rozwiązanie do kontroli kosztów i zarządzania wydrukami. 
Kontrola i monitorowanie dokumentów w sieci.
Q-securPrint
Dzięki temu modułowi wydruk poufny jest zatrzymywany na serwerze druku aż do chwili identyfikacji użytkownika przy urządzeniu. Przy wykorzystaniu tego modułu wraz z Q-terminalem użytkownik za pomocą posiadanej już karty dostępu do firmy lub kodu pin jest w stanie odebrać swoje wydruki.
 
Q-agent
Dzięki modułowi Q-agent możemy rejestrować zadania drukowane za pomocą urządzeń podłączonych bezpośrednio do stacji roboczych, poprzez porty LPT, USB, Firewire, czy wydruk bezpośrednio na port IP.
 
Q-securManager
Użytkownik korzystający z funkcji poufnego wydruku może drukować wiele prac i po identyfikacji przy urządzeniu – odebrać wydruki.
Jednakże czasem pojawia się potrzeba wykasowania wybranych prac, które okazały się zbędne lub wstrzymania ich druku w celu wydrukowania ważniejszego dokumentu. Ten właśnie moduł pozwala użytkownikowi na zarządzanie własnymi wydrukami z poziomu stacji roboczej, co zwiększa jego efektywność.
 
Q-followPrint
Jeżeli system Q-vision obejmuje moduły Q-securPrint i Q-terminal, a firma korzysta z urządzeń z tej samej rodziny, użytkownik może odebrać wydruk na dowolnym urządzeniu z tej grupy, nawet jeśli znajduje się ono na innym piętrze lub w innym budynku. Funkcja „podążającego wydruku” może znacznie ułatwić pracownikom biura odbieranie własnych prac.
 
Q-macSpy
Firmy korzystające z komputerów systemu Mac z pewnością docenią moduł umożliwiający zliczanie prac wysyłanych z tych komputerów na
drukarki sieciowe.
 
Q-admin
Jest to serce systemu Q-vision – moduł gromadzący informacje o wydrukach i umieszczający je w jednej, centralnej bazie danych. Unikamy kłopotów związanych z synchronizacją oddzielnych baz lub niespójnością danych.
 
Q-printSpy
Q-vision w doskonały sposób radzi sobie z kontrolą urządzeń pracujących w sieci. Ten moduł umożliwia łatwą kontrolę drukarek sieciowych oraz przypisywanie kosztów.
 
Q-agent98’
Do tej pory system Windows® 98 przysparzał administratorom wielu problemów związanych z identyfikacją użytkownika. Obecnie dzięki modułowi Q-agent98’ problem ten został rozwiązany, gdyż możemy zliczać wydruki użytkowników korzystających z systemu Windows® 98.
 
Q-active
Aby administrator systemu nie musiał wielokrotnie powtarzać pracy związanej z zarządzaniem użytkownikami, moduł Q-active pozwala na integrację oraz synchronizację użytkowników i działów z Active Directory do bazy Q-vision.
 
Q-SAP
Coraz więcej firm korzystających z sytemu SAP™ chce mieć możliwość rozliczania użytkowników oraz działów drukujących z tego systemu. Pozwala na to moduł Q-SAP, który doskonale integruje się z każdą wersją SAP™.
 
Q-terminal
Sprzętowy interfejs Q-terminal, do którego można podłączyć dowolny czytnik (np. na karty zbliżeniowe lub z paskiem magnetycznym), umożliwia identyfikację użytkowników w systemie w celu uzyskania dostępu do urządzenia kopiującego lub odebrania wydruku poufnego. Użytkownicy mogą posługiwać się posiadanymi już kartami dostępu do firmy lub kodami.WorkingDoc Cost Control
100% kontrola wydruków i kopii
 • Precyzyjna kontrola kosztów produkcji dokumentów,
 • Wykorzystanie kart zbliżeniowych,
 • Zarządzanie użytkownikami poprzez Active Directory,
 • Obsługa Macintosh®, AS-400, SAP R/3, LotusNotes.
System monitorowania wydruków i użytkowników w zakresie kopiowania i drukowania.
Opisywane rozwiązanie obejmuje następującą funkcjonalność:
 • monitorowanie wydruków drukarek sieciowych marki Ricoh pod warunkiem, że w parametrach drukarki lub sterowniku zapisany zostanie numer karty użytkownika lub PIN (nie dotyczy AS/400),
 • monitorowanie kopiowania na kopiarkach marki Ricoh przy użyciu czytników kart zbliżeniowych (dostęp do urządzenia  przez kartę zbliżeniową) lub PIN
 • monitorowanie kopiowania na kopiarkach marki Ricoh przy użyciu tradycyjnych kodów PIN użytkownika/działu
 • monitorowanie kopiowania i drukowania na urządzeniach nie włączonych do sieci poprzez ręczny import danych o kopiach, wydrukach i użytkownikach
 • na podstawie zebranych danych aktywności użytkowników w zakresie kopiowania i drukowania generowanie następujących raportów:
  • aktywność użytkowników sieciowych – nazwa użytkownika, liczba wydrukowanych i skopiowanych stron, sumaryczny koszt
  • podsumowanie aktywności departamentów - nazwa użytkownika, liczba stron cz-b i kolorowych,  koszt wydruku
 • wykorzystanie bazy danych MS SQL Express
 • synchronizacja użytkowników systemu z LDAP
 • synchronizacja listy użytkowników z urządzeniami, pobieranie liczników kopii/wydruków
 • zarządzanie grupami dostępu do urządzeń, użytkownikami i przypisanymi do nich kartami zbliżeniowymi lub kodami PIN.
 • automatyczna synchronizacja użytkowników systemu z LDAP – funkcjonalność opcjonalna automatyczna synchronizacja listy użytkowników z urządzeniami  - funkcjonalność opcjonalna
 
Funkcjonalność standardowa: 
 • elektronika zintegrowana z systemami dokumentowymi Gestetner i kompatybilnymi
 • system przezroczysty dla użytkownika
 • znacznie tańszy interfejs niż zewnętrzna jednostka czytająca karty
 • opłacalność rośnie wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych urządzeń
 • 100% precyzja odczytu (oprogramowanie mierzy rzeczywistą liczbę stron na urządzeniu, nie na buforze)
 • zaawansowane narzędzia administracyjne do zarządzania parkiem maszynowym i użytkownikami
 • szerokie możliwości raportowania
 • obsługa LDAP, ActiveDirectory
 • obsługa drukowania z oprogramowania/ środowiska: CAD/CAM, LotusNotes, AS-400, SAP R/3, Lotus Notes oraz Macintosh®

 

Polityka prywatności | Mapa serwisu
© 2018 Unisystem
Projektowanie stron Toruń