RICOH Elite Partner

wynajem urządzeń

W trosce o swoich klientów poszerzamy nieustannie nie tylko gamę oferowanych produktów, ale również udostępniamy urządzenia na innych zasadach niż tradycyjny zakup. Najem urządzenia połączony z kompleksową obsługą serwisową to możliwość korzystania z nowoczesnych technologii druku i kopiowania bez dużych nakładów inwestycyjnych. Najbardziej przemawiającym za tą formą usług argumentem jest fakt, że klienci nie muszą jednorazowo inwestować środków finansowych.

Kontrakt z opłatą stałą.

 • -stałej opłaty miesięcznej
 • -opłaty za wykonane w miesiącu wydruki/kopie (nie mniej niż 1000 kopii)

Wybrane przez Państwa urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane we wskazanym miejscu.

 1. Opłata z tytułu kontraktu składa się z dwóch części
  - stałej opłaty miesięcznej
  - opłaty za wykonane w miesiącu wydruki/kopie (nie mniej niż 1000 kopii)

 2. Klient wykonuje dowolną ilość kopii

 3. Cena kopii zawiera koszt: wszystkich materiałów eksploatacyjnych (bez papieru), części zamiennych, obsługi technicznej oraz koszty dojazdu serwisu

Wszystkie urządzenia oferowane w dzierżawie są produktami najnowszej generacji gwarantującymi najwyższą jakość pracy. Klienci posiadający umowę najmu korzystają z wielu dodatkowych przywilejów oferowanych przez Unisystem min: czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nigdy nie przekracza 24 godzin, w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta natychmiast dostarczamy urządzenie zastępcze o podobnych parametrach.

Dodatkowe korzyści wynikające z podpisania umowy najmu to:

 • możliwość korzystania z najwyższej klasy urządzeń bez uszczuplania środków inwestycyjnych;

 • zawsze sprawne urządzenia produkujące najwyższej jakości kopie;

 • znany koszt eksploatacji urządzenia;

 • czynsz najmu i opłaty za kopie w 100% stanowią koszty uzyskania przychodu;

 • brak kosztów związanych z ewidencja zakupów materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz ich magazynowaniem;

 • możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia.

Polityka prywatności | Mapa serwisu
© 2018 Unisystem
Projektowanie stron Toruń